Asiakasryhmät

 • Nuoret, yli 16-vuotiaat
 • Aikuiset

Henkilöt, joilla on tai joilla epäillään jotakin seuraavista:

 • Jokin kehityksellinen ertyishäiriö, esim.:
  • ADD/ADHD
  • Asperger
  • Oppimisvaikeudet
  • Dysfasia
  • Lukihäiriö
 • Jokin aivoperäinen sairaus, esim:
  • Aivoverenkiertohäiriö
  • Aivokasvain
  • Aivovamma
  • MS-tauti
  • Epilepsia
  • Aivotulehdus
  • Dementia
  • Erilaiset muistihäiriöt
  • Parkinsonin tauti
  • Päihdesairaudet
 • Psyykkinen sairaus, joka voi vaikuttaa muistiin tai tiedonkäsittelytaitoihin, esimerkiksi masennus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Jokin pitkäaikainen oire tai tila, joka voi vaikuttaa muistiin ja tiedon käsittelyyn, esim. kivut, unihäiriöt, stressi, uupumus ja pitkäaikaissairaudet

"The brain is wider than the sky."

- Emily Dickinson

Palvelut

Neuropsykologiset tutkimukset

 • Työkyky-, ajokyky- ja kuntoutustarvearviot
 • Koulutusedellytysten arvioinnit
 • Muistitutkimukset
 • Erotusdiagnostiset tutkimukset (esim. dementia/depressio)

Neuropsykologinen kuntoutus

Joko sairastumisen jälkeen tai esimerkiksi opiskelun tukena:

 • Harjoitukset
 • Kompensaatiokeinojen löytäminen
 • Asiakkaan sopeutumisen tukeminen
 • Lähiomaisten sopeutumisen tukeminen

Muut

 • Neuropsykologinen työnohjaus
 • Asiantuntijaluennot ja alustukset

"We are so made, that we can only derive intense enjoyment from a contrast and only very little from a state of things."

- Sigmund Freud

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologiseen tutkimukseen tullaan vakuutusyhtiön tai työvoimahallinnon maksusitoumuksella joko lääkärin lähetteellä tai työterveyshuollon ohjaamana. Asiakas voi maksaa tutkimuksen myös itse, mutta Kela-korvauksen saaminen edellyttää lääkärin lähetettä.

Tutkimus toteutetaan asiakkaan tarpeesta ja tilanteesta riippuen yleensä kahdella tai kolmella eri käyntikerralla, joista kukin on kestoltaan kahdesta kolmeen tuntia. Tutkimukseen tulee ottaa mukaan mahdolliset henkilökohtaiset apuvälineet, kuten silmälasit tai kuulolaite.

Neuropsykologinen tutkimus koostuu haastattelusta ja erilaisista testitehtävistä. Tutkimusta edeltävinä viikkoina tulee välttää alkoholin käyttöä ja mahdollisesta alkoholinkäytöstä tulee kertoa haastattelussa. Tutkimuskäyntien lopussa pyritään antamaan lyhyt, suuntaa antava palaute suullisesti. Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen lausunto ja yhteenveto tutkimukseen lähettäneelle taholle. Halutessaan myös asiakas saa lausunnon.

Tehtävillä arvioidaan muun muassa tiedonkäsittelytaitoja, tarkkaavaisuutta, muistia, kielellisiä- ja havaintotoimintoja sekä päättelykykyä. Tutkimuksessa kartoitetaan myös mahdollisia tunne-elämän ja käyttäytymisen muutoksia. Tehtävien ja haastatteluiden lisäksi käytössä ovat myös arviointilomakkeet. Tarvittaessa tutkimuksessa voidaan haastatella myös asiakkaan lähiomaisia.

"The greatest discovery of my generation is that human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind."

- William James

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus toteutuu yleensä joko terveydenhuollon, vakuutusyhtiön tai Kelan maksamana. Kuntoutus kestää usein kuukausia ja joissakin tapauksissa jopa vuosia. Kuntoutuksella pyritään toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kohentumiseen, sekä usein myös joidenkin toimintojen palauttamiseen tai kompensaatiokeinojen löytämiseen aivoperäisten sairauksien jälkeen.

Kuntoutuksessa käytetään oirekuvasta riippuen:

 • Tukemaan pyrkiviä keskusteluja sekä asiakkaan että lähiomaisen kanssa
 • Informaation jakamista
 • Erilaisia harjoituksia

Kuntoutuksen tavoitteena on usein "riittävän hyvä elämä" sairauden myötä muuttuneessa tilanteessa. Muutosten lisäksi keskitytään myös niihin asioihin, jotka ovat säilyneet ennallaan.

"Minds are like parachutes. They only function when they are open."

- Sir James Dewar

Ajanvaraus ja yhteydenotot

Ensisijaisesti toivon yhteydenotot suoraan sähköpostiini mervikinn@gmail.com tai puhelimitse numeroon
+358 50 537 1666 arkisin klo 9-16. Voit jättää myös viestin vastaajaan, jolloin palaan asiaan mahdollisimman pian.

Voit jättää yhteydenottopyynnön myös Terveystalo Joensuun toimistoon (Kauppakatu 21) tai ajanvarausnumeroon 030 6000.

www.mapsembed.com